Solventsiz Epoksi

Solventsiz Epoksi

Solventsiz Epoksi her türlü metal ve beton yüzeylere iyi yapışan, sürtünmeye karşı yüksek dirençli, yüksek kimyasal ve mekanik dayanıklılığa sahip olup sert bir film oluşturur.Solventsiz Epoksi film yüzeyi parlak ve kaygandır. Kolay temizlenir.Solventsiz Epoksi bakteri barındırmaz, tozumaz, sağlığa zararı yoktur. Solventsiz Epoksi Seyreltik asitlere, seyreltik ve konsantre alkalilere, temizlik deterjanı ve dezenfektanlarına, bitkisel, madensel ve hayvansal yağlara, deniz suyuna, mazot, benzin, alkol ve daha bir çok solvente dayanıklıdır.

Solventsiz Epoksi uygulmasında dikkat edilecek hususlar

Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
• Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
• Etiket bilgi kartında belirtilen uygulama özelliklerine göre uygulama yapılmalıdır.
• Ortam şartlarının +10 0 C´nın altında ve bağıl nemin %70 ‘in üzerinde olduğu ortamlarda tatbik edilmemelidir.
• Kapalı mekanlarda yapılan uygulamalarda işçi sağlığı ve yangın emniyeti bakımından solvent buharlarını uzaklaştıracak şekilde yeterli ve uygun havalandırma yapılmalıdır. Havalandırma sırasında yüzeylerde nemin yoğunlaşmamasına dikkat edilmelidir.
• Uygulamadan hemen sonra bütün araç ve gereçler tiner ile temizlenmelidir

Solventsiz Epoksi Uygulama Örnekleri

 

 

    TOP