Alkid Reçine

Alkid Reçine

"Fabrikasyon şartları ve hammadde fiyatlarının uygun oluşu, pahalı olmayan organik solventlerde çözünmesi, modifikasyonlara uygun oluşu, hammaddelerin kolay temin edilmesi kullanım alanlarını genişletmiştir. Modifikasyon ürünleri olan amino reçineleri, fenolik reçineler, nitroselüloz, poliüretan, epoksi reçineleri, vinil monomerleri ile uygunluk sağlayarak performansları yüksek ürünler oluştururlar.

Aşağıda belirtilen yerlerde kullanılır;

Matbaa mürekkepleri ve vernikleri
Dekoratif boya ve verniklerde(ahşap malzeme için)
Hava kurumalı ve fırın kurumalı endüstriyel boya ve verniklerin imalatında
Metal dekoratif boyalarda
Mobilya boya ve verniklerinde

Alkid reçineleri, polyester özelliğini gösteren gruplar ile yağ özelliğini gösteren grupların birleşmesi ile elde edilen ürünlerdir. Genellikle kısa dallı polyester zincirlerinden meydana gelmiştir. Yağ ve yağ asitlerinin bulunduğu ortamlarda dibazik asit ile polihidrik alkollerin polykondenzasyonu ile şekillenir. Alkid reçine polimerin polyester kısmı, reçinenin sertliğine yardım eder. Yağ ve yağ asitleri fleksibilite, yapışma ve ucuz solventlerde çözünürlüğe yardım eder. Aynı zamanda yağ ve yağ asitlerinin bulunuşu pigment ıslatma özelliklerini arttırır. Doymamış grupların(çifte bağların) bulunuşu oksidasyonla kurumada oluşan filmin performansını yükseltirler. Burada kullanılan yağın kimyasal yapısı çok önemlidir. Yani doymamış grupların sayısı ve kullanılan yağ ve yağ asitlerinin miktarı oluşan filmin özellik ve karakteristiklerini belirler.

 

Kullanım amaçlarına göre hammaddelerin oranları değiştirilmek suretiyle amaçlanan performans gerçekleştirilebilir.

Alkid reçinesindeki polyester zincirleri, kullanılan hammaddenin özelliklerine paralel olarak ürüne sağlamlık, sertlik ve kuruma arttırıcı özellikler kazandırır.

Alkid Reçinelerin Sınıflandırılması

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak çeşitli boya ve vernik türlerine olan ihtiyaç artmış, bu sebepten dolayı çeşitli kullanım alanlarına hitap edebilecek, değişik özelliklere sahip boya ve verniklerin üretilebilmesi için, bağlayıcı olarak adlandırdığımız çeşitli reçinelerin üretimine başlanmıştır. Bu reçinelerden biri olan ve boya sektöründe tüketimi en fazla olan alkid reçinesidir.

Alkid reçineleri, kendi başlarına veya tabii ve sentetik reçineler ile modifikasyona tabii tutulmak suretiyle özellikleri ve performansları yükseltilerek ve ihtiyaca uygun yerler için boya ve vernik üretiminde kullanılırlar.

Buna göre alkid reçineleri aşağıda belirtilen özelliklere göre karakterize edilirler.

1.    Yağ Uzunluğuna Göre Sınıflandırılması

Uzun Yağlı Alkidler: Alkid reçine formülasyonlarında yağ yüzdesi 55’in üstünde olanlar
Orta Yağlı Alkdiler: Alkid reçinesindeki yağ yüzdesi 45-55 arası olanlar
Kısa Yağlı Alkidler: Alkid reçinesindeki yağ yüzdesi 45’in altında olanlar

2.    Yağın Çeşidine Göre Sınıflandırılması

Okside Olan Alkid Reçineleri: Oksidasyonla kuruyan alkidler, yarı kuruyan, kuruyan yağ ve yağ asitlerini ihtiva ederler. Doymamış gruplar, havanın oksijeni ile reaksiyona girerek film oluştururlar. Doymamış gruplar, konjuge ise (C-C) şeklinde bağlanırlar. Konjuge değil ise (C-O-C) şeklinde bağ oluştururlar. Konjuge olmamış gruplar, alkid reçine film özelliğini ve performansını yükseltir.

Okside Olmayan Alkidler: Doymamış çifte bağ ihtiva etmeyen, yani kurumayan yağ ve yağ asitleri kullanılır. Oksidasyon ile film oluşturma özellikleri yoktur. Genellikle plastifiyan olarak görev yaparlar. Okside olmayan alkidler, fenol formaldehid, amino reçineler, epoksi reçineler, isosiyanat, nitroselüloz, tabii reçineler ile modifikasyona tabii tutularak elde edilen ürenler, ya solvent buharlaşması ile ya da aktif gruplarla reaksiyona girerek performansları çok yüksek filmler oluştururlar.

3.    Kuruma Özelliklerine Göre Sınıflandırma

Hava Kurumalı Alkidler: Alkid reçinesinin molekül ağırlığı, yağın molekül ağırlığından yüksektir. Onun için film oluşturmadan önce birkaç tane çapraz bağ oluşması sağlanır. Buradan reçinenin trigliserit yağlarından çok daha hızlı kuruduğu neticesi çıkar. Bu durum, alkid reçine formülasyonlarında yarı kuruyan yağların kullanılmasına izin verir.Yarı kuruyan yağlar, çok fazla konjuge çifte bağ içeren kuruyan yağlardan, kuruma esnasında renklenmeye daha az meyillidirler. Buna karşılık kuruma verimi azalır. Bu tür uygulamalarda, alkid reçinesindeki yağ uzunluğu %50-60 arasında olanlar mükemmel netice verirler. Daha fazla yağ uzunluğu, alkid reçinelerin kuruma hızlarını arttırdığı gibi, parlaklık, renk kalıcılığı ve dayanıklılığını azaltır.

Güçlendirilmiş Kuruyan Alkidler: Yağ asitlerinin oksidasyonu, ısının yükselmesi ile hızlanır. Doymamış yağ ve yağ asidi bazlı alkid reçineleri 120–160° C arasındaki bir sıcaklıkta hızlı bir şekilde sertleşirler. Bu şartlar altında çapraz bağların çoğunluğu (C-C) bağları şeklindedir. Sonuçlanan film, (C-O-O-C) şeklinde çapraz bağ ile şekillenen filmlerden daha dayanıklı ve daha fazla kimyasal dayanıma sahiptir. Kurumanın hızlı olması, daha kısa yağ uzunluğunun kullanıldığı anlamına gelir. Ürünün kısa yağ uzunluğuna sahip olması poliester zincir özelliklerini daha fazla gösterir. Bu durum ürüne sağlamlık, parlaklık ve renk kalıcılığı özelliği kazandırır.

Plastifiyan Alkidler: Bu tür alkid reçineleri, diğer reçine türleri ile karşılaştırıldığında reaktif olmayan çözücü görevi yapar. Onların fonksiyonları bir plastifiyan olarak hareket etmektir. Bunlar fleksibiliteyi, yapışmayı, parlaklığı yükselten birleşik reçine sistemleri verirler.

Sertleşen Alkidler: Sertleşen alkid sistemlerinde, amino reçineleri ve fenolik reçineler alkid reçineleri ile birlikte kullanılır. Amino-alkid reçineleri, dış şartlara dayanıklı, alkaliye dirençli sert filmler oluştururlar."

(Alıntıdır)

    TOP