Pamukkale Epoksi Astar 3 kğ+1 kğ Sertleştiricili

Pamukkale Epoksi Astar 3 kğ+1 kğ Sertleştiricili

Pamukkale Epoksi Astar 3 kğ+1 kğ Sertleştiricili

 

Ürün Kodu :

 

PAMUKKALE SOLVENTLİ EPOKSİ ASTAR

 

Poliamid esaslı, iki bile s enli yüksek yapı ş ma mukavemeti gösteren bir astardır. Üzerine uygulanacak epoksi boyalarla uyum sa g layarak boya filminin koruyuculuk ve metal zeminlere olan yapı s ma özelliklerinin artmasını sa g lar. Kimyasallara kar s ı direnci çok yüksektir.

 

KARIŞIM ORANI

 

Pamukkale Epoksi Astar :kg olarak 5 kısım Epoksi Astar sertle s tiricisi : 1 kısım astar sertleştiricisi Uygulama Tineri : Pamukkale Epoksi tiner

 

UYGULAMA ALANLARI

 

Suya, deniz suyuna, neme, ya g lara ve kimyasal maddelere kar s ı korunması gereken metal yüzeylerde astar olarak uygulanır. Hazırlanan karışım 4 saat içinde kullanılmalıdır.

 

YÜZEY HAZIRLI ĞI VE UYGULAMA

 

Pamukkale epoksi astar uygulanacak metal yüzeyler önce kir,pas, toz ,yağ,vb. Kalıntılardan tamamen temizlenmelidir. Çok iyi zımpara edilmelidir.eski ve küflü yüzeyler sağlam metale ulaşana kadar temizlenmelidir. Uygulanacak yüzeyde nem olmamalıdır. Uygulama ve kürlenme sırasında ortam sıcaklı g ı +10 º C ve +35 º C aralı g ında olmalıdır. Astar uygulamasından sonra boya için 1 gün beklenmesi tavsiye edilir.Kapalı ortamlarda uygulama ve kuruma sırasında havalandırma yapılması gerekir. 1. ve 2. kompenetler homojen hale gelene kadar çok iyi karıştırılması gerekir.

 

DEPOLAMA

 

Serin ve kuru ortamda, a ğ zı açılmamış orijinal ambalajında en az 2 yıldır.

 

TEHLİKE UYARILARI

 

R10 : Alevlenebilir

R20/21 : Solundu g unda ve cilt ile temasında sa g lı g a zararlıdır

R37/38 : Solunum sistemini ve cildi tahri s edicidir.

R41 : Ciddi göz hasarları tehlikesi

R43 : Cilt ile temasında alerji yapabilir

 

GÜVENL İ K UYARILARI

 

S2 : Çocukların ula s abilece g i yerlerden uzak tutunuz.

S9 : Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz

S26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora ba s vurun

S36/37/39 : Çalı s ırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın

S46 : Yutulması halinde hemen bir doktora ba s vurun, kabı veya etiketi gösterin

S56 : Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

 

Fiyat: 140 TL

    Yorum ekle

    Güvenlik kodu
    Yenile

    TOP