Epoksi Yüzey Hazırlığı

Epoksi Yüzey Hazırlığı

Yağ ve gresi uygun bir deterjanla temizleyin. Tuz ve di ğer kirlilikleri (yüksek basınçlı) tatlı su ile temizleyin. Hasarlı alanları St 3 derecesinde el aletleri ile veya minimum Sa 2, tercihan Sa 2½ derecesinde a şındırıcı raspa ile iyice temizleyin. Daha iyi yüzey hazırlı ğı, astarın performansını artıracaktır.

Köşeleri sa ğlam boyaya ula şıncaya kadar yuvarlatın. Tozları temizleyin. Spesifikasyondaki film kalınlı ğına ula şıncaya kadar yoklama yapın.

Derin korozyona u ğramı ş yüzeylerde a şırı miktarda tuz birikmi ş olaca ğından; yüksek basınçlı tatlı su yıkamasından sonra a şındırıcı raspa yapılması ,ardından tekrar yüksek basınçlı tatlı su yıkaması ve son olarak istenilen derecede a şındırıcı raspa yapılması önerilir.

 

Katlar arası bekleme süresi: 

Katlar arası maksimum bekleme süresi boyanacak yüzeyin kullanım sırasında maruz kalaca ğı ko şullara ba ğlıdır Katlar arası maksimum bekleme süresi geçirilirse, yapı şmayı kuvvetlendirmek için yüzeyin pürüzlendirilmesi gereklidir. Uzun süre kirli ortamlara maruz kalan yüzeyleri sonraki boya katını uygulamadan önce (yüksek basınçlı) tatlı suyla yıkayıp kurumasını bekleyin. Ek olarak, çinko korozyon ürünleri (beyaz pas) sert bir fırça ile temizlenmelidir.

Epoksi Uygulaması bitmiş örnek zeminlerimiz

  • Click to enlarge image 380320978_040.jpg
  • Click to enlarge image Epoxy-2.jpg
  • Click to enlarge image netboyamepoksi4.jpg
  • Click to enlarge image netboyamepoksi47.jpg
  • Click to enlarge image netboyamepoksi58.jpg
  • Click to enlarge image netboyamepoksimutfak.jpg
  •  

    TOP