Dekoratif Boya
Devamı +

Dekoratif Boya

Dekoratif boya uygulama,italyan boya hizmeti

Epoksi Boya
Devamı +

Epoksi Boya

Epoksi boya uygulama ve epoksi ürünleri

İtalyan Boya
Devamı +

İtalyan Boya

İtalyan boya uygulamaları ve dekoratif boya

Boyanın Tarihsel Gelişimi

Boyanın Tarihsel Gelişimi

Boya teknolijisi uygarlık tarihi kadar eski bir teknoloji olmasına karşın, boyanın kimyasal olarak yapısının incelenmesi polimer teknolojisindeki ilerlemelerden sonra mümkün olabilmiştir.
Yüzlerce yıldan bu yana boya kullanılmaktadır. İlk çağlarda metal oksitleri pigment olarak, yağ, bal, kan, vaks, süt ve bazı bitki suları da (örneğin Japon ağacı sütü, rhusvernerica) bağlayıcı olarak kullanılmıştır.
Boya sanatı ilk olarak Çin’de keşfedilmiş ve zaman içinde Doğu Asyaya yayılarak ilerlemiştir. Geçmişte de mobilya, ahşap, metal, kil, deriden yapılmış her türlü eşya boyanıyordu. Bunlarda ele geçen en eski parçalar milattan önce 200.yıla aittir. Potekizliler 1515’te Çin’e geldikleri zaman boya sanatı, Çin’de ve Japonya’da 2000 yılı geride bırakmış bir gelişmişlik düzeyindeydi. Misyonerler 16. yüzyılda Çin sanatını Batı’ya aktardılar. Boyanın ana bileşenlerinden olan bağlayıcıların tarihsel gelişimi çizelge 1.1’de verilmiştir [1].

Çizelge1.1 Bağlayıcıların tarihsel gelişimi

 

Zaman Bağlayıcı
M.Ö 1000-700 Yumurta akı ve sarısı
M.Ö 700-600 Çıra yağı
M.Ö 600-0 Kireç, firesko, vaks
M.S-1000

Yumurta akı ve sarısı, bal, kan, kireç, katran, vaks, alçı, şap
1000’den sonra Kireç, keten yağı, kenevir yağı, katran, arap zamkı, balsam

İngilizler büyük miktarda boyanmış parçaları Avrupa’ya getirdiler. Bunlar batıda büyük yankı uyandırdı. Talep öylesine arttı ki, bu kez Avrupa’da boyanın geliştirilmesi üzerine ciddi çalışmalara başlandı. Ham madde eksikliği araştırmaları yoğunlaştırdı ve sonunda kuruyan yağlarla mükemmel sonuçlar alınmaya başlandı.Boya imalatına giriş tarihine göre kullanılan reçineler Çizelge1.2’de verilmiştir. Sentetik pigmentlerin 18. ve 19. yüzyıllardaki gelişimi Çizelge1.3’te verilmiştir.

Çizelge1.2 Boya imalatına giriş tarihlerine göre reçine ve boyalar

Reçine ve boyalar Tarih
Reçine esteri 1884
Fenolik reçineler 1909
Modiye fenolik reçineler 1917
Selülozik boyalar 1920
Klor kauçuk boyalar 1930
Alkid boyalar 1931
Üre formaldehit boyalar 1933
Akrilik boyalar 1935
Poliüretanlar 1937
Melamin reçineler 1938
Polivinil reçineler 1939
İzomerleştirme 1947
Strenleştirme 1947
Maleinat oil 1947
Üretan oil 1947
Epoksi reçineler 1950

Çizelge1.3 Sentetik pigmentlerin 18. ve 19. yy’deki gelişimi
1704 Prusya mavisi
1759 Kurşun beyazı(fabrikasyon)
1778 Scheeles yeşili(arsenik boyası)
1780 Çinko beyazı
1780 Kobalt yeşili
1785 Civa sülfür kırmızısı (kuru proses)
1687 Scultz (ıslak proses)
1775 Kirchhoff (ıslak proses)
1795 Kobalt mavisi
1775 Leithner (mavi)
1777 Gahn ve Wenzel
1809 Krom sarısı
1809 Kromoksid yeşil
1814 Schweinfurt yeşili
1817 Kadmiyum sarısı, kadmiyum oranj
1826 Alizarin
1828 Ultramarin sentetik
1848 Kobalt sarısı
1850 Kromoksit hidrat yeşili
1850 Litopon
1850 Deutsche-Zinkweis-Industrie kuruldu
Bağlayıcı
M.Ö 1000-700 Yumurta akı ve sarısı
M.Ö 700-600 Çıra yağı
M.Ö 600-0 Kireç, firesko, vaks
M.S-1000

Yumurta akı ve sarısı, bal, kan, kireç, katran, vaks, alçı, şap
1000’den sonra Kireç, keten yağı, kenevir yağı, katran, arap zamkı, balsam

İngilizler büyük miktarda boyanmış parçaları Avrupa’ya getirdiler. Bunlar batıda büyük yankı uyandırdı. Talep öylesine arttı ki, bu kez Avrupa’da boyanın geliştirilmesi üzerine ciddi çalışmalara başlandı. Ham madde eksikliği araştırmaları yoğunlaştırdı ve sonunda kuruyan yağlarla mükemmel sonuçlar alınmaya başlandı.Boya imalatına giriş tarihine göre kullanılan reçineler Çizelge1.2’de verilmiştir. Sentetik pigmentlerin 18. ve 19. yüzyıllardaki gelişimi Çizelge1.3’te verilmiştir.

Çizelge1.2 Boya imalatına giriş tarihlerine göre reçine ve boyalar

Reçine ve boyalar Tarih
Reçine esteri 1884
Fenolik reçineler 1909
Modiye fenolik reçineler 1917
Selülozik boyalar 1920
Klor kauçuk boyalar 1930
Alkid boyalar 1931
Üre formaldehit boyalar 1933
Akrilik boyalar 1935
Poliüretanlar 1937
Melamin reçineler 1938
Polivinil reçineler 1939
İzomerleştirme 1947
Strenleştirme 1947
Maleinat oil 1947
Üretan oil 1947
Epoksi reçineler 1950

Çizelge1.3 Sentetik pigmentlerin 18. ve 19. yy’deki gelişimi
1704 Prusya mavisi
1759 Kurşun beyazı(fabrikasyon)
1778 Scheeles yeşili(arsenik boyası)
1780 Çinko beyazı
1780 Kobalt yeşili
1785 Civa sülfür kırmızısı (kuru proses)
1687 Scultz (ıslak proses)
1775 Kirchhoff (ıslak proses)
1795 Kobalt mavisi
1775 Leithner (mavi)
1777 Gahn ve Wenzel
1809 Krom sarısı
1809 Kromoksid yeşil
1814 Schweinfurt yeşili
1817

    TOP